Verslond zijn moeder… boekenkasten, bibliotheken, hectares drugs… fladderde solo-zeilend de wereld rond. De anarchist, de neo-hippie… old-skool punk en zijn hond. Het leven vattend… expressionistisch verbeeldend in zeeën van verf en poëtische landschappen. Doorwrocht diep… tot hilarisch vrolijk, ietwat cynisch… nooit een emotie schuwend. Het leven… de liefde… de drank… het gif… danst een horlepiep… der letteren… verslaafd aan de woeste wind, alsmede het zoute water… een walvis-lied-zingend verwilderd zomerkind.
Letterlijk aanwezig in woord en beeld… stereo-fonisch op een Bunder Letteren… bloemlezend… zijn literaire poëtische extracties gekooid deuren-dicht noch open. Handig op het armoedige af hergebruik-makend van alledaagse voorwerpen, nauwkeurig slordig dicht-geletterd… geheel volgens zijn eigen wijs.
Dat God soms een teek is… je ook hinken-potend overal komen kunt… eind deze zomer zo het vermag in de polder van zijn grootvader… te lezen, zien en luisteren op de Bunder.

Met speciale dank aan roedel-leider Gerard die dit autonoom stuk vreten van een dichter werkruimte bood in het Raadhuis.