Stichting de Bunder Logo

Stichting de Bunder is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 851794932.

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Algemene gegevens

Naam: Stichting de Bunder
Postadres: Oude Rijksweg 97, 4458 AK ’s-Heer Arendskerke
E-mail: secretariaat@eenbunderkunst.nl
KvK inschrijving: 55633552
Bankrekening: NL11.RBRB 0850 1413 97

Doelstelling

Stichting de Bunder heeft als doel het organiseren en stimuleren van manifestaties welke betrekking hebben op kunst in de meest brede vorm en voorts al hetgeen met vorenstaande bestand houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
Alle activiteiten vinden plaats onder de noemer “een Bunder Kunst” en “een Bunder Business”.

Beloning

Bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Bunder voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis. Wel hebben zijn recht op vergoeding van in hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rob Maaskant
Secretaris: Sjaak Allemekinders
Penningmeester: Anja Allemekinders
Lid bestuur: Willem Ploum

Documenten

Hoofdlijnen beleidsplan een Bunder Kunst (PDF)
Statuten Stichting de Bunder (PDF)
Activiteiten verslag 2020 Stichting de Bunder (PDF)
Balans 2020 met staat van baten en lasten Stichting de Bunder (PDF)