Ton Lamper (1956)

Centraal thema in mijn beeldend werk is: verzamelen en de verzameling. Figuratieve elementen, archaïsche motieven en andere verwijzingen naar de kunst- en cultuurhistorie, worden samengebracht met abstracte vormen. Een reservoir van beelden waarin grote contrasten te vinden. Een soort collectief geheugen waarbinnen talloze combinaties en associaties mogelijk zijn. De mensfiguur vormt één van de belangrijkste onderwerpen. Uit de soms filmisch aandoende afbeeldingen blijkt de fascinatie voor de menselijke anatomie en bewegingen van het lichaam. De opeenstapeling van beelden kan men vergelijken met de beelden die ons door de moderne media in hoog tempo worden gepresenteerd. Een ieder fixeert uit dat grote aanbod van beelden die zaken die hem of haar boeien. Net als in de media confronteer ik de toeschouwers met een spel van verschillende, soms sterk contrasterende beelden. Verschillende opvattingen over kunst en tegenstellingen in de kunst: kunst als een plat vlak met kleuren en vormen of als suggestie van een ruimte of ruimtelijkheid, abstract tegenover figuratief, picturaal tegenover lineair en de toepassing van zelfbedachte beelden in combinatie met bestaand beeldmateriaal, worden ondanks de sterke contrasten verwerkt tot een eenheid.

In veel van mijn grafisch werk combineer ik diverse technieken zoals: de lijnets, kleurenets, kartondruk, linoleumsnede en houtsnede. Door de combinatie van verschillende grafische technieken is het afdrukken van het werk tamelijk ingewikkeld. Meerdere drukgangen zijn noodzakelijk voor het uiteindelijke resultaat. Naast etsen maak ik ook linoleumsneden. Deze druk ik af op Tosa-Shoji papier, een Japans rijstpapier. Druktechnisch is hoogdruk minder ingewikkeld. De beeldopbouw is daardoor eenvoudiger en helderder. Het vestigt de aandacht van de toeschouwer nadrukkelijker op de dubbelzinnigheid en contrasten tussen de beelden. Het laatste werk bevat elementen die verwijzen naar de klassieke mythologie.

In mijn schilderijen leidt het verzamelen van beelden tot collageachtige effecten. Losse beeldfragmenten naast en door elkaar, waarbij ook het ontstaan van een afbeelding van tekening tot schilderij zichtbaar wordt, materie wordt beeld.

Het materiaal zink en de aangetaste huid van etsplaten zijn aanleiding geweest om deze toe te passen in ruimtelijke constructies. Veel objecten zijn ontstaan uit een combinatie van etsplaten met verzamelde voorwerpen en materialen.Website: tonlamper.nl