Vanuit een gevoel van verbondenheid met het landschap orden ik mijn ervaringen die ik daar op doe en dat geeft zin aan mijn bestaan. Als kind speelde ik al in de natuur van Schouwen-Duiveland. Als kunstenaar zet ik dat spel voort om een beeld te geven van die natuur en mijn relatie met dat landschap. In mijn werken stroomt het water, waait de wind, groeien de planten en bewegen mens en dier. Allen laten sporen achter, herinneringen die bewaard en verwerkt worden en zo teruggehaald in de verbeelding.

Sinds 1996 ben ik me gaan verdiepen in één stuifvallei in de duinen van Haamstede die ik de Plek noem. Ik werd geconfronteerd met een dynamisch gebied, dat een kwetsbaar en kleinschalig, maar tegelijk ook een robuust en monumentaal karakter heeft. Kleinschalige verschuivingen hadden grote gevolgen en ik ontdekte  dat alles een heldere logische functie heeft en vol poëzie is. 

In de tentoonstelling een Bunder Tijd laat ik het zand z’n werk doen. 12 momenten geven weer dat de schoonheid van nu geen garantie is voor de toekomst.Meer informatie op www.marinusvandijke.nl