Peter Holvoet-Hanssen


Geen ‘performer’ maar ‘troubadour’. Bekroningen van de Vlaamse Debuutprijs, Dirk Martensprijs voor Literatuur, driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap en Paul Snoek Poëzieprijs tot de Louis Paul Boonprijs.. Na ‘De reis naar Inframundo’ – Arkprijs van het Vrije Woord 2012 – en zijn avonturen als Antwerpse stadsdichter (2010-2012), maakte hij het ultieme ‘Libretto’ (2022, Prof. Dirk De Geest: ‘virtuoze taalmuziek’). Voorjaar 2024 verscheen de finale van zijn reuzen-poëziereis, de bijzonder lovend ontvangen gedichtenopera: ‘Goleman.’

facebook