titel: ‘Tempus Fugit’ / ‘De tijd vliedt heen’

Deze Vleugelkar werd ontworpen naar aanleiding van de tentoonstelling ‘een Bunder Tijd’ in 2018. Het is een humoristische verwijzing naar de jachtige tijd waarin we leven en hoe we daar beter mee om zouden kunnen gaan.

‘De Vleugelkar is een eenvoudige voorziening om plaatselijk overbodige tijd, behoedt en beschermd, in een ommezien over te brengen naar een locatie waar de tijd node gemist wordt. Door het lichte vleugelstelsel is het mogelijk om te allen tijde de kortste weg te kiezen en kunnen zodoende alle mogelijke aardse tegenwerpingen en oponthouden vermeden worden’.