LOVE  51°29’36.70’’N  3°49’03.80’’O

Omdat de locatie De Bunder voor mij onbekend terrein is ben ik die eerst gaan verkennen vanuit de lucht via Google Earth, en op die manier is het idee voor dit werk ontstaan en verder gerijpt.

Bij dit werk vertrek ik vanuit een foto. Een foto die ik niet zelf heb gemaakt, maar mij heb toegeëigend vanuit het publieke domein (Google Earth). Op die foto voer ik een ingreep uit – voeg ik iets toe – via Photoshop. Daarna is het de bedoeling diezelfde ingreep ook in de werkelijkheid uit te voeren, op het terrein De Bunder. Het uiteindelijke doel is dat die ingreep fotografisch vastgelegd zal worden door een satelliet van Google Earth, en in de toekomst te zien zal zijn op Google Earth.

‘Een Bunder Letteren’ is het thema van het festival. ‘Letteren’ zijn een verzameling letters, en een verzameling letters vormen een boodschap of een verhaal.
Mijn ingreep zal bestaan uit het aanbrengen van een verzameling letters. Vier letters, L, O, V, E, in een vierkant van 6 bij 6 meter. LO bovenaan, en daaronder VE. ‘LOVE’ geïnspireerd door het werk LOVE van de Amerikaanse kunstenaar Robert Indiana in de jaren zestig.  Ik wil hiermee een boodschap van liefde brengen in tijden van terreur en oorlog.

Voor de praktische uitvoering van het werk – de ingreep op het terrein – zijn er verschillende mogelijkheden. De ingreep kan van tijdelijke aard zijn, zoals de duur van het festival, of voor een langere tijd : enkele maanden of jaren. Afhankelijk van die keuze is de keuze van de te gebruiken materialen. Er kan bijv. hout gebruikt worden, of plastic, of zand of kiezelsteentjes. Maar er kan bijv. ook gewerkt worden met bloemen of planten. Hiervoor is overleg met de organisatoren nodig.

Hoe langer de ingreep in de werkelijkheid kan blijven bestaan, hoe groter de kans dat dit werk in de toekomst op Google Earth zal te zien zijn.