Oproep voor deelname aan het ‘Kapstokproject’

Bericht van woensdag 8 februari 2023 | 11:27

een Bunder Taal.
Op zondag 4 juni van dit jaar wordt, als vervolg op de eerder door ‘Een Nieuwe Wind’ georganiseerde Taalmiddag, een nieuw  taalfestival georganiseerd onder de titel:  een Bunder Taal.

Beeldende kunst.
Als onderdeel van dit taalfestival richten we dit jaar, als voortzetting van eerdere succesvolle publiekstentoonstellingen in de Joert, een TENT(t)oonstelling in onder de werktitel: ‘Taal en Tekens’
Een persoonlijk beeldende vertaling van gedachten, emoties en ervaringen over gelezen poëzie, boeken of persoonlijke verhalen.
Voor de uitvoering van dit project zijn we op zoek naar deelnemers: kunstenaars, professionals  en/of amateurs, die we uitdagen om een ‘Verbeelding’ van die woordenschatten te maken voor op, of aan, een door ons verstrekte ‘Kapstok’.

‘Kapstok’.
Om de ontmoeting tussen beeldende kunst en taal symbolisch vorm te geven hebben we gekozen voor de ‘Kapstok’. Letterlijk een kapstok om daar al die gedachten die in onze hoofden ronddwalen letterlijk aan op te hangen en vorm te geven.

Aan geïnteresseerde deelnemers, maximaal 25, wordt door ons een KAPSTOK met hoedenplank beschikbaar gesteld, waaraan zij binnen het thema ‘Taal en Tekens’ een eigen invulling kunnen geven. De uitgifte gaat op volgorde van aanmelding.

Gedurende het taalfestival op 4 juni, worden de Kapstokken tentoongesteld in de Joert op de Bunder in ‘s-Heer Arendskerke met, als het mogelijk is, een vervolg van de tentoonstelling tijdens andere manifestaties.

Inschrijven Kapstokproject