Guus Mulders schrijft gedichten of teksten zoals hij het liever noemt.

Hij brengt woorden bij elkaar, of die dat willen of niet, maar laat het aan de lezer om er betekenis uit te lezen.

Guus en ‘de bunder van Sjaak en Anja Allemekinders’ kennen elkaar al geruime tijd. Het begon toen hij met het kunstenaarscollectief Moving Circle een aantal van zijn teksten op pallets tijdens een Open Monumentendag in de tuin van Allemekinders tentoonstelde.

Weer een paar jaar later volgde een project met teksten op groot formaat in de Zuidvlietstraat in samenwerking met Trechter 5 dat via het Holle Bolle Weitje van Gerard Marinus Verkerke eindigde met een voordracht van een tekst met de titel ‘Archeologie voor gevorderden’ in de tuin van Allemekinders.

Tenslotte in 2009 was er een tekstuele bijdrage in een project van de Stichting Variant waarin hij samenwerkte met Gerard Marinus Verkerke, Khalid Rasoul en Martijn Linzell.

Ter gelegenheid van een expositie in 2011 schreef hij een tekst, bestaande uit zesentwintig strofen met als titel ‘Een Roede Tekst’. Een titel gebaseerd op een bunder, omdat zowel de roede als de bunder oude Nederlandse oppervlaktematen zijn. Elke strofe eindigt in de titel van een bestaand boek. Door deze titels te gebruiken, gaf hij zijn eigen invulling aan het thema van de expositie ‘Hergebruik’. Een een aantal van deze strofen zijn terug te vinden op kleine glazen plaatjes die her en der in de tuin staan.