Ernst Norbert

 


Ernst Norbert
Studio NoBB Middelburg

Verslond zijn moeder... boekenkasten, bibliotheken, hectares drugs... fladderde solo-zeilend de wereld rond. De anarchist, de neo-hippie… old-skool punk en zijn hond. Het leven vattend… expressionistisch verbeeldend in zeeën van verf en poëtische landschappen. Doorwrocht diep… tot hilarisch vrolijk, ietwat cynisch… nooit een emotie schuwend. Het leven… de liefde… de drank… het gif… danst een horlepiep… der letteren… verslaafd aan de woeste wind, alsmede het zoute water… een walvis-lied-zingend verwilderd zomerkind.
Letterlijk aanwezig in woord en beeld… stereo-fonisch op een Bunder Letteren… bloemlezend… zijn literaire poëtische extracties gekooid deuren-dicht noch open. Handig op het armoedige af hergebruik-makend van alledaagse voorwerpen, nauwkeurig slordig dicht-geletterd… geheel volgens zijn eigen wijs.
Dat God soms een teek is… je ook hinken-potend overal komen kunt… eind deze zomer zo het vermag in de polder van zijn grootvader… te lezen, zien en luisteren op de Bunder.

Met speciale dank aan roedel-leider Gerard die dit autonoom stuk vreten van een dichter werkruimte bood in het Raadhuis.

Tot in het einde der digitale tijden ook te checken op het interweb:
www.ernstnorbert.com

boekingen, performances en info:
tel. 06 25290027 of mail: ernstnorbert@kpnmail.nl
(bezoek atelier alleen op afspraak)
Studio NoBB
Baarsjesstraat 31 4335HH Middelburg

 

 

Concertagenda voorjaar 2020
 
Concertagenda najaar 2019
 
Programma expositie 'een Bunder Follies' 24 aug. t/m 15 sept. 2019
 
Uit en thuis op de Bunder, meibericht