Blik op de Bunder

 

1. Pad langs watergang

Onze eigen ‘Sunset Boulevard’ het licht van de ondergaande zon is zo mooi en elke dag anders. Op het slingerende kortgemaaide pad loop je door het ruwe gras en wilde bloemen.

2. Drinkput

Rondom de drinkput is de inrichting informeel en landelijk. Via het graspad loopt u door voornamelijk ruw grasland met bloemen en oude rassen hoogstam fruit- en notenbomen. Centraal in dit gebiedje ligt de drinkput die ruimte biedt aan groene kikkers en salamanders. De begroeiing, lisdodde en riet, is vanzelf ontsproten. Naast de drinkput hebben we enige jaren geleden een hoop gemaakt met wortelstronken om een schuilplaats voor egels e.d. te maken. Aan de zijde van de put is een bankje gemaakt van betonpalen.

3. Iepenlaan

Vanaf het graspad komt u op de iepenlaan uit die bewust gebogen is aangeplant. De beide uiteinden, het begin of einde, zijn niet te zien en daardoor uitnodigt om de laan uit te lopen. Het gras wordt altijd enkele maatjes korter gemaaid om zo nog meer effect te geven aan het laanidee.

4. Haagbeuk en sierperen

Op de iepenlaan is een dwarsas gemaakt met hagen van haagbeuk en sierperen. Aan één zijde is een doorkijkje verschaft naar het achterliggende polderland. Het was de start voor de repeterende carrévormen van de haagblokken en de plantvakken ernaast.

5. Proeftuin

In deze vierkante vakken testen wij beplanting op gezonde groei, belevingswaarde en andere belangrijke planteigenschappen voor aanplant in tuinen en zakelijke groenprojecten.

6. Heuvel

De heuvel, ook weer in carré vorm, biedt uitzicht over het terrein en de maten komen repeterend terug in het maaipatroon aan de noordkant. De vakken met ruw gras en wilde bloemen liggen in een streng gemaaid veld. Het beklimmen van de heuvel geeft een beter beeld van deze opzet.

     
     
     
     
Concertagenda voorjaar 2020
 
Concertagenda najaar 2019
 
Programma expositie 'een Bunder Follies' 24 aug. t/m 15 sept. 2019
 
Uit en thuis op de Bunder, meibericht