Ton Lamper

 

Ton Lamper is kunstenaar en docent. Zijn grafisch werk is een combinatie van diverse technieken zoals: de lijnets, kleurenets, kartondruk, linoleumsnede en houtsnede. Figuratieve elementen en verwijzingen naar de kunst- en cultuurhistorie worden samengebracht met abstracte vormen. Een reservoir van beelden met grote contrasten. Filmisch aandoende afbeeldingen tonen de fascinatie voor de menselijke anatomie. De opeenstapeling van beelden is vergelijkbaar met de snelle afwisseling van beelden uit de moderne media.

Naast etsen maakt hij ook linoleumsneden. De beeldopbouw is daardoor eenvoudiger en helderder. In zijn schilderijen leidt het verzamelen van beelden tot collageachtige effecten. Het materiaal zink en de aangetaste huid van etsplaten zijn aanleiding geweest om deze toe te passen in ruimtelijke constructies.

www.tonlamper.nl

Programma expositie 'een Bunder Follies' 24 aug. t/m 15 sept. 2019
 
Uit en thuis op de Bunder, meibericht
 
Deelnemen aan TENT-(t)oonstelling? Schrijf in
 
Nieuwsbrief maart