Gerard Marinus Verkerke

 

De rode draad voor het beeldende werk van Gerard Marinus Verkerke (1952) is   "een groot verlangen naar geborgenheid". Dat is de omschrijving die hij er zelf aan zou geven als hij in een paar woorden zijn kunst zou omschrijven.

Leven en kunst zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nadruk heeft altijd gelegen in de ontmoeting  met de medemens. Kunst is dan ook in eerste instantie daarbij een middel voor communicatie met de kijker. Nadrukkelijk is hij dan ook op de meeste van zijn exposities altijd zelf aanwezig. Door vorm en beelden is het vele malen gelukt om een brug te slaan op gebieden die niet in eerste instantie zo gemakkelijk ter sprake kunnen worden gebracht.

Verkerke houdt van het nomadisch bestaan. Het op één plaats verblijven is moeilijk voor hem. Kampementen bouwen op de meest extreme plaatsen is iets wat hem op het lijf is geschreven, hij voelt zich er goed bij. In 2002 heeft hij een bezoek gebracht aan het Benedictijner Klooster in Chevetogne (België) en het betekende een omslag in zijn leven waarbij zijn geloofsbeleving een veel grotere en sterkere rol ging spelen.

'Atelier het Tentenklooster' is een project uit 2006 waarmee hij de basis gevonden heeft in Chevetogne . Een half jaar heeft hij hier op dezelfde plek de muziek en de mooie bronzen iconen van het klooster tentoon gesteld.

Ten aanzien van het geloof zegt Verkerke hierover: "Ik ben niet gebonden aan een bepaalde kerkelijke richting, mijn persoonlijke geloofsbeleving beleef ik in een ruime oecumenische context waarbij respect voor het zijn en de geloofsbeleving van de ander centraal staan." Vanuit mijn credo "met dankbaarheid aan de menslievende God, Zijn zoon Jezus Christus en geïnspireerd door de Heilige Geest" probeer ik vorm te geven aan mijn leven en werken.

bron: www.zeeuwsezaal.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma expositie 'een Bunder Follies' 24 aug. t/m 15 sept. 2019
 
Uit en thuis op de Bunder, meibericht
 
Deelnemen aan TENT-(t)oonstelling? Schrijf in
 
Nieuwsbrief maart