Stichting

 

De stichting is in juli 2012 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren van manifestaties welke betrekking hebben op de kunst in de meest brede vorm.  De activiteiten zullen vooral plaats vinden op of rondom 'de Bunder' van Allemekinders-Beveland groenprojecten in ’s-Heer Arendskerke of op een aan de bunder gelieerde locatie.

Het bestuur bestaat uit:

Gerard Marinus Verkerke - Voorzitter
Guus Mulders - Secretaris
Sjaak Allemekinders - Penningmeester
Rob Maaskant

Secretariaat Stichting De Bunder 

Smallegangesbuurt 48
4461 AT Goes
secretariaat@eenbunderkunst.nl

Fiscaal nummer is: 851794932

Beleidsplan inzake ANBI

Programma 'een Bunder Tijd'
 
een Bunder Tijd
 
Cultuurprijs van Goes 2018
 
NIEUW!! Intieme concerten op de Bunder