Ton Lamper

 

"Macht en pracht: Wij moeten ons realiseren dat schoonheid aan de ene kant gebruikt wordt als vertoning en maskerade, maar anderzijds toont en ontmaskert schoonheid verborgen gebreken, misleiding en kwade bedoelingen. Schoonheid dient om wat belangrijk geacht wordt te benadrukken, te imponeren, te verleiden, te verkopen en zelfs macht te legitimeren. In de loop van de geschiedenis hebben kunstenaars zich echter ook de rol aangemeten om door hun kunstwerken de wereld om ons heen en wat daarin omgaat te bevragen, te doorzien en te becommentariëren. Schoonheid houdt ons in tweeërlei opzicht een spiegel voor. Zij vleit èn onthult.  Schoonheid in de vorm van een vergankelijk monument  -  een object dat beeldhouwkunst, schilderkunst en grafiek in zich verenigt - een gedecoreerd kader met Royal Blue, goud en parels – een drager van een zwarte archiefdoos met opschrift “Beauty sells” - een venster dat een andere kijk op jezelf spiegelt."

Ton Lamper

www.tonlamper.nl

 

Nieuwsbrief oktober
 
Cultuurprijs van Goes 2018
 
NIEUW!! Intieme concerten op de Bunder